Wat is Liefde?
Wat is Liefde?

Klik hier voor de
10 gulden regels
voor een liefdevol leven (met praktische tips)

(of hieronder als je tevens bericht wilt krijgen bij een
nieuwe aflevering van dit blog)  
MENU    •    Houd me op de hoogte  

Klik hier voor de
10 gulden regels
voor een liefdevol leven (met praktische tips)

(of hieronder als je tevens bericht wilt krijgen bij een
nieuwe aflevering van dit blog)28-Sep-2017

Griet op de Beeck

Vorig jaar heb ik gekeken naar de uitzending van Zomergasten met Griet op de Beeck. Ik was zeer onder de indruk van haar stralende persoonlijkheid die een intens geluk leek uit te stralen. Toen ze ook nog eens liet weten dat ze een onwankelbaar geloof in de mogelijkheid van “de ideale liefde” had, wilde ik heel graag weten, wat het geheim achter dat geluk was.

 

Op haar website was niets te vinden over haar persoonlijk leven. Maar ook in haar boeken vond ik weinig aanknopingspunten. Ze zijn voornamelijk doortrokken met een diep doorvoelde compassie voor menselijke tragiek. Sporadisch komen er ook romanfiguren in voor die wel een vervullende relatie lijken te hebben, maar het is niet helder waarom die relaties zo vervullend zijn, Het gaat niet veel dieper dan het Vlaamse “Ik mag u graag zien”. En toch kwam dat stralende geluk heel oprecht op mij over.

 

Afgelopen maandag was ze in “De Wereld Draait Door” en daar kwam het ontbrekende puzzelstukje naar boven. Ze vertelde dat ze  haar leven heel lang als nagenoeg ondraaglijk zwart ervaren heeft, op het suïcidale af. Dat ze jarenlang bij therapeuten verlichting heeft gezocht. Ze noemde hen "Kleenex-therapeuten, die veel compassie aan de dag legden maar haar uiteindelijk geen stap verder hielpen*).

Totdat ze eindelijk een therapeute trof die haar stapje voor stapje hielp de echte confrontatie met haar pijn aan te gaan. Dat was een uiterst pijnlijk proces van een aantal jaren, waarbij stukje bij beetje een hele reeks uiterst traumatische gebeurtenissen aan het daglicht kwam. Gebeurtenissen die ze tussen haar vijfde en negende levensjaar had ondergaan, en die zo pijnlijk waren dat ze die volledig verdrongen had.

Doordat ze moed had gehad die pijnen (die als kind onmogelijk te dragen waren geweest) helemaal te ondergaan, verdween de duisternis uit haar leven en kwam ze in een wereld terecht die veel mooier was dan wat ze ooit voor mogelijk had gehouden.

 

Een wereld waarin het ineens mogelijk was je met een ander echt verbonden te voelen.

 

Toen ik dat hoorde kon ik haar intense geluk plaatsen, en ook haar stelling dat je er actief aan kunt werken je eigen geluk te vinden. Haar motto is "Uw leven is van u". Mensen zeggen wel eens dat de ellende in de wereld er is om ons in staat te stellen te ervaren hoe mooi het leven echt kan zijn.

Soms denk ik dan ook wel eens dat ik in mijn leven mischien te veel ben bezig geweest om pijn te vermijden, om de schoonheid van het leven volledig te kunnen ervaren.

 

Klik hier om de uitzending te zien. Let ook op het eind van de uitzending, als de gasten van tafel opstaan, waarin voor mij zichtbaar wordt hoeveel moeite het haar heeft gekost, om deze openbaring te doen.

Ik ben er in ieder geval heel blij mee. Het is een flinke aanmoediging om door te gaan met proberen mijn eigen pijnen manifest te laten zijn.

 

*) Ik doe op het ogenblik een therapeutenopleiding. Daarin kwam afgelopen week de orde, en werd ook heel duidelijk geïllustreerd dat hoe meer pijn je kunt verduren des te effectiever je als therapeut kunt zijn. Veel therapeuten kunnen de pijn van hun cliënten niet goed verdragen,  en zijn dan geneigd allerlei verzachtende dingen te doen, waar hun cliënten uiteindelijk niets mee opschieten.

 

 

....


Lees meer

 

18-Sep-2017

Toewijding, devotie en ontzag

 

Deze zomer was ik voor het eerst van mijn leven in Florence. Ik wilde in ieder geval de twee beroemdste schilderijen van Botticelli zien: La Primavera en De Geboorte van Venus. Misschien zou ik dan wat beter kunnen doorgronden waarom die schilderijen me zo aanspreken.

Een vriend raadde me echter aan om vooral ook de Portinari triptiek van Hugo van der Goes te gaan bekijken. Ik kende dat werk niet, maar toen ik er oog in oog mee kwam te staan sprongen de tranen me in de ogen.

Waarom?....


Lees meer

 

29-May-2017

Het verschil tussen vrouwen en mannen

Laatst las ik weer een stuk van een feministe die uit de bocht vloog, waarin ze zich beklaagde dat mannen en vrouwen nog steeds niet gelijk waren. Gelukkig maar denk ik dan. Een heleboel van de lol van het leven is juist gebaseerd op het verschil tussen mannen vrouwen.


Het overgrote deel van het leven op aarde is verdeeld in mannetjes en vrouwtjes. Zelfs bij sommige eencellige groenwieren zien we dat verschil waarbij de "vrouwtjes" dan wat groter zijn en de "mannetjes" wat kleiner, maar uitgerust met twee zweepharen, waardoor ze zich (naar de vrouwtjes toe) kunnen voortbewegen. Wie zijn wij dan als mensen, als een van de miljoenen soorten op aarde dat we denken dat mannen en vrouwen gelijk zouden moeten zijn.

 ....


Lees meer

 

15-Apr-2017

Passie en toewijding


Vorig jaar heb ik een uitvoering van de Matthäus-Passion in de Grote Kerk in Naarden bijgewoond. Op een gegeven moment werd ik ineens doordrongen van het besef van de overstelpende hoeveelheid toewijding die ik hier kon ervaren.....


Lees meer

 

24-Mar-2017

Bloemen

De metafoor van bloemetjes en bijtjes heeft meer met liefde te maken dan we meestal denken.

Als je op een bepaalde manier naar de natuur kijkt is het een woeste orgie van eten en gegeten worden. Zelfs de vegetarische koe eet gras. En als gras van zichzelf een bedoeling zou kunnen hebben zou dát toch niet de bedoeling zijn. Bloemen vormen een heel bijzondere uitzondering op dat beeld.....


Lees meer

 

24-Feb-2017

De spanning tussen verbinding en autonomie

een uitdaging tot groei

 

Een van de meest lastige dingen in een intieme relatie is de spanning tussen ons verlangen naar verbinding en ons verlangen naar autonomie, tussen avontuur en veiligheid. Heel veel van wat er mis kan gaan in een relatie is op die spanning terug te voeren. Dan denken we dat er iets in de relatie niet deugt, terwijl de eigenlijke oorzaak is dat we (nog) niet in het reine zijn met de spanning binnen onszelf.....


Lees meer

 

04-Feb-2017

Helende tearjerkers &

de kunst van het troosten


Op momenten dat ik niet zo goed in mijn vel zit, wil ik nog wel eens naar een tearjerker kijken. Dat deed ik meestal met een lichte gêne, vooral ook omdat ik het, ook bij meest triviale en voorspelbare scenario’s meestal niet droog wist te houden. En de gêne werd nog groter toen ik me realiseerde dat het in wezen mijn eigen pijn was waardoor ik werd geraakt. Me een beetje wentelen in zelfmedelijden, dat kon toch niet. Want ook als de held en heldin elkaar uiteindelijk toch weten te vinden wordt er pijn aangeraakt: de pijn van diep verlangde liefde die er nooit mocht zijn.....


Lees meer

 

28-Jan-2017

De "gatentheorie" is gevaarlijke bullshit

Als "onvrijwillig" single word je nogal eens geconfronteerd met wisecracks als:

  • een verbinding aangegaan vanuit behoeftigheid is gedoemd te mislukken;
  • als je een gat ervaart kan dat nooit door een ander worden gevuld;
  • je moet eerst maar eens van jezelf leren houden;
  • een symbiotische relatie is minderwaardig".

Ik heb dat allemaal lang voor zoete koek aangenomen, maar ik begin er steeds meer van overtuigd te raken dat dit weer een typisch voorbeeld van "correct" denken, en eigenlijk schadelijke bullshit is!

....


Lees meer

 

08-Jan-2017

Hoed u voor
het correcte denken

 

We zien de laatste tijd dat politiek correct denken tot gevaarlijke blinde vlekken kan leiden, die onze democratie dreigen te ondermijnen. Maar ook op het persoonlijke vlak kan "correct" denken tot pijnlijke ontwikkelingen leiden, doordat we daarmee schade berokkenen aan het contact met ons zelf en anderen. ....


Lees meer

 

26-Dec-2016

Woede

Woede kan een boel kapot maken. Het tragische is dat onze woede vaak juist in onze intieme relaties het meest prominent zichtbaar wordt.
Dat is tragisch, maar biedt ook kansen.....


Lees meer

 

09-Dec-2016

Verlangens: richtingaanwijzers van onze ziel

Veel mensen associeren Tantra vooral met seksualiteit. De voor mij belangrijkste boodschap van Tantra gaat echter niet specifiek over seksualiteit. Er is een Hollandse tegeltjeswijsheid die heel compact iets over de essentie van tantra zegt: "Het hebben van de zaak is het einde van het vermaak". Niet de vervulling is het belangrijkste, maar het is het verlangen zelf waar het om gaat.....


Lees meer

 

23-Nov-2016

Contact maken

De gezichten van de mensen die op straat lopen, lopen meestal niet over van vreugde. Dat verandert op het moment dat twee mensen elkaar ontmoeten. Dan verschijnt er opeens een oprechte glimlach op hun gezichten. Volgens evolutiebiologen is dat een signaal dat de boodschap: "ik ben niet gevaarlijk" uitzendt. Ik vind dat een nogal droogkloterige verklaring. Het geldt misschien voor een verontschuldigende glimlach, maar als mensen elkaar ontmoeten is er meer aan de hand. ....


Lees meer

 

15-Nov-2016

Wat Trump ons over liefde leert

De haatgevoelens die Trump in de VS heeft losgewoeld baren de hele wereld zorgen. Liefde en Haat, het lijkt wel of er geen grotere tegenpolen te bedenken zijn toch hebben ze veel met elkaar te maken. Kijk maar naar haat-liefde verhoudingen.....


Lees meer

 

03-Nov-2016

Geluk=Liefde

Sonja Lyubomirsky is een hoogleraar psychologie die uitgebreid empirisch onderzoek heeft gedaan naar factoren die bepalen of iemand zich gelukkig voelt. Ze heeft daar geen zweverige theorieën over maar simpelweg gekeken of mensen die A doen zich gelukkiger of ongelukkiger voelen dan mensen die B doen.
Ze komt daarbij tot de conclusie dat de manier waarop wij omgaan met de omstandigheden in ons leven van veel groter belang is voor geluksbeleving dan die omstandigheden zelf.
Op basis van dat onderzoek komt ze met een lijst van 12 factoren die belangrijk zijn voor geluksbeleving.....


Lees meer

 

16-Oct-2016

Utereg me Stadsie

Klik op een plaatje

voor een grotere

afbeelding

Ik fietste laatst op een zaterdagochtend door de stad. De zon scheen, het carillon van de Dom werd bespeeld, en ineens ging er een warme golf van geluk door me heen. Ik realiseerde me: "Ik houd van deze stad".....


Lees meer

 

07-Oct-2016

"Nog lang en gelukkig" een sprookje?

“Ze leefden nog lang en gelukkig" is de zin waarmee de meeste sprookjes eindigen. De “ware” vinden en daarmee een leven lang intens gelukkig te zijn is ook een heel diep archetypisch verlangen dat vrijwel bij iedereen is ingeprent. Ik zie alleen zo weinig geslaagde voorbeelden om me heen. Zou het dan toch maar een sprookje zijn?....


Lees meer

 

25-Sep-2016

Kwetsbaarheid loont

 

We verlangen allemaal naar verbinding, en dat is in wezen hetzelfde als het verlangen naar liefde. Een heel krachtige manier om je verbinding met anderen te versterken is het jezelf kwetsbaar opstellen.

 ....


Lees meer

 

15-Sep-2016

De mensheid groeit: steeds sneller!

 

Ik wilde dit blogartikel wijden aan dankbaarheid; vertellen dat we zo waanzinnig veel redenen hebben om dankbaar te zijn; dat we leven op een plaats en in een tijd die qua welvaart, vrede, vrijheid en veiligheid volstrekt precedentloos is in de wereldgeschiedenis; dat de metafoor van het half volle en het half lege glas, voor ons allang niet meer opgaat: het glas is 95% vol en maar 5% leeg.
Maar toch, ik kon de dankbaarheid wel bedenken, maar het lukte me niet die echt te voelen. En dan voelt het niet goed om een juichend verhaal over dankbaarheid te schrijven.


Wat is het toch dat ons er vaak van weerhoudt volop dankbaar te kunnen genieten van alle schoonheid, weelde en vrijheid die ons gegeven is?....


Lees meer

 

03-Sep-2016

Liefdewerk

 

Er zijn heel veel manieren waarop een mens zijn liefde aan de wereld kan geven. Een van die manieren is het met toewijding en bezieling je werk doen. Uiteindelijk besteden heel veel mensen een groot deel van hun leven aan werken, en het is heel fijn als zoveel mogelijk van die tijd de liefde ook kan stromen.....


Lees meer

 

27-Aug-2016

To Be Singel or not to Be Single

 

De vraag is: is het nobeler dat je je onafhankelijkheid bewaart of dat je een intieme relatie aangaat en alle uitdagingen die daar uit voortvloeien tegemoet treedt?....


Lees meer

 

19-Aug-2016

Depressie… Hoe kom je er van af?

 

In mijn vorige blog heb ik geschreven dat er heel veel te winnen is als je een depressie te boven weet te komen. Misschien kan iemand die in een depressie zit daar een beetje moed uit putten, maar de meest prangende vraag waar hij mee zit zal toch zijn: “Hoe kom ik er van af?” Daarom wil ik deze, uitgebreidere, editie van mijn blog wijden aan een antwoord op deze vraag.

 ....


Lees meer

 

07-Aug-2016

Depressie als opstapje naar meer liefde

 

Vlak nadat ik tot het inzicht was gekomen dat liefde (in wat voor een vorm dan ook: liefde tussen man en vrouw, maar ook toewijding, passie, bezieling en schoonheid) het doel van het leven is, belande ik in een langdurige depressie waarin ik van al die vormen van liefde afgesneden raakte.

 

Net nu ik er achter gekomen was wat de bedoeling was, ging mijn levensbootje ineens precies de tegenovergestelde koers varen, zonder dat ik daar enige invloed op kon uitoefenen! Ik had het gevoel dat ik regelrecht de hel in voer.

Als een bezetene ging ik op zoek naar manieren waarop ik betekenis kon geven aan wat me overkwam.....


Lees meer

 

30-Jul-2016

De helende kracht van Liefde.

Toen ik de film "The Story of the Weeping Camel" had gezien, kreeg ik heel erg het gevoel: "Dit is precies waar het leven helemaal om draait".....


Lees meer

 

12-Jul-2016

Beauty is in the eye of the beholder

“Beauty is in the eye of the beholder”  ofwel “schoonheid zetelt in het oog van de waarnemer” is een gezegde dat uit de Griekse oudheid stamt. Meestal wordt daar de betekenis “over smaak valt niet te twisten” aan gegeven, maar voor mij zit er een veel diepere waarheid in dat gezegde.....


Lees meer

 

02-Jul-2016

(G)een Open Hart

 

Ik heb mezelf heel lang als een nogal liefdeloos iemand gezien. Ik was ook heel blij verrast toen iemand een jaar of vijftien geleden, ongevraagd te kennen gaf dat hij daar duidelijk heel anders over dacht.

Allerlei gevoelens, waarvan ik vond dat ik ze moest hebben had ik niet. ....


Lees meer

 

28-Jun-2016

Wordt de wereld beter?

De evolutietheorie van Darwin is voor mij altijd ontoereikend geweest om de ontwikkeling van het leven op aarde te verklaren. Het leven op aarde beweegt zich (met horten en stoten) al meer dan 3 miljard jaar in een richting van steeds complexer en steeds meer “samen”. ....


Lees meer

 

20-Jun-2016

Hoed u voor Verliefdheid

Laatst waarschuwde ik een vriendin voor twee dingen die ze niet moest doen: zwanger worden of verliefd.

Maar de volgende dag ontdekte ik dat ik zèlf ontzettend verliefd geworden was op die vriendin. En hoe onverstandig ik dat ook vond, ik bedacht dat ik de situatie wel goed kon benutten om eens te onderzoeken wat dat nu precies is die verliefdheid.....


Lees meer

 

14-Jun-2016

Mannetjes en vrouwtjes

Bijna al het leven op aarde is verdeeld in mannetjes en vrouwtjes. En de aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen kan enorm zijn. De algemene opvatting is dat die aantrekkingskracht dient ter instandhouding van de soort, maar je kan er ook nog een diepere betekenis aan geven.....


Lees meer

 

06-Jun-2016

Hoezo..... alles is Liefde?

In mijn eerste blog citeer ik Einstein die stelt dat alle krachten uiteindelijk tot liefde te herleiden zijn. Ik wil heel graag geloven dat alles liefde is, maar ik zou het ook wel graag willen begrijpen. En dan vooral hoe dat te rijmen is met al die negativiteit die er in de wereld is.....


Lees meer

 

30-May-2016

Mildheid

Ik hoor nogal eens zeggen dat ik niet moet oordelen. Volgens mij is dat volstrekte nonsens. Je kunt niet leven zonder oordelen. De keuzes die je in je leven maakt zijn gebaseerd op oordelen, en het zijn die keuzes die uiteindelijk bepalen wie je bent.

Wat je moet zien te vermijden is te veroordelen. Het is de kunst een daad die je als verkeerd beoordeelt met mildheid te bezien.....


Lees meer

 

23-May-2016

Onvoorwaardelijke liefde

Er wordt nogal eens beweerd dat de liefde tussen moeder en kind het meest puur is, dat die het dichtst komt bij het ideaal van onvoorwaardelijke liefde. Volgens mij valt daar wel wat op af te dingen en moet je onvoorwaardelijke liefde heel ergens anders zoeken. Valkuilen in de moeder-kind relatie zijn dat de moeder haar bestaansrecht aan het kind ontleent of dat de moeder het kind verafgood. Dat kunnen voor het kind heel knellende ervaringen zijn.....


Lees meer

 

16-May-2016

Van jezelf houden

Als ik met mensen over mijn hartsproblemen spreek krijg ik nogal eens het advies dat ik vooral van mezelf moet houden. "Dikke neus", denk ik dan. "Hoe doe je dat in ’s hemelsnaam: van jezelf houden? En hoe is dat te rijmen met een ander veel gehoord advies dat je je niet door je ego in de weg moet laten zitten?" Verder verdenk ik die raadgevers er ook nog eens van dat ze het zelf ook niet weten, dus een dergelijk advies is meestal niet aan mij besteed.....


Lees meer

 

09-May-2016

Einstein over Liefde

Einstein over Liefde

In een brief aan zijn dochter schrijft Albert Einstein over liefde:

. . . . . There is an extremely powerful force that, so far, science has not found a formal explanation to. It is a force that includes and governs all others, and is even behind any phenomenon operating in the universe and has not yet been identified by us. This universal force is LOVE. . . . .

. . . .Love unfolds and reveals. For love we live and die. Love is God and God is Love.

Love explains everything and gives meaning to life...

(Voor de volledige brief klik hier.)

 

De afgelopen jaren ben ik ook steeds meer in die richting gaan denken. Het vermoeden dat liefde een kracht is waarmee het hele bestaan doortrokken is werd nog eens extra bekrachtigd tijdens een anderhalf jaar durende depressie.....


Lees meer