Wat is Liefde?
Wat is Liefde?

Klik hier voor de
10 gulden regels
voor een liefdevol leven (met praktische tips)

(of hieronder als je tevens bericht wilt krijgen bij een
nieuwe aflevering van dit blog)  
MENU    •    Houd me op de hoogte  

14-Jun-2016

Mannetjes en vrouwtjes

Bijna al het leven op aarde is verdeeld in mannetjes en vrouwtjes. En de aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen kan enorm zijn. De algemene opvatting is dat die aantrekkingskracht dient ter instandhouding van de soort, maar je kan er ook nog een diepere betekenis aan geven.

 

Iets wat zo universeel is als het onderscheid tussen man en vrouw moet toch wel een heel diepe betekenis hebben. Daarom wordt ik ook een beetje kriebelig  als in discussies geprobeerd wordt het onderscheid tussen man en vrouw zoveel mogelijk tot een culturele aangelegenheid te reduceren. Ik wil die culturele component niet ontkennen maar laat er alsjeblieft ook ruimte zijn voor de biologische aspecten.

Een groot deel van de fascinatie van het leven vindt immers zijn oorzaak in het feit dat mannen en vrouwen juist verschillend zijn.

 

Onder andere daarom kan ik zo genieten van de Argentijnse Tango. Daar kan ik heerlijk ongegeneerd man zijn. De tango vraagt van de leider heel mannelijke eigenschappen zoals: het bieden van duidelijkheid, doelgerichtheid, structuur en veiligheid en het nemen van beslissingen. Terwijl  de volger helemaal geen issue maakt van wie er formeel de baas is, maar op ondoorgrondelijke typisch vrouwelijke wijze de leider weet te inspireren tot een dans zoals zij hem graag hebben wil, en dan iets moois maakt van de structuur die haar geboden wordt (1 + 1 = 10!).

(Dat neemt niet overigens weg dat leider er verstandig aan doet heel goed te luisteren naar de non-verbale signalen die hij van zijn volger krijgt, maar het is aan hem de beslissing te nemen wat daarmee te doen en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.)

 

Enige jaren geleden bewees een goede vriend mij een heel  grote eer door me te vragen of ik de ceremonie van zijn huwelijk wilde leiden. Tijdens die ceremonie heb ik ook de vraag opgeworpen wat er toch steekt achter die soms waanzinnige aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen.

 

We verlangen allemaal naar liefde, Maar kennelijk is dat verlangen niet zo gemakkelijk te vervullen. Kennelijk werpen we allemaal obstakels op die verhinderen dat liefde vrijuit kan stromen. Dat gegeven maakt het leven voor mij heel betekenisvol en geeft mijn leven ook een doel, namelijk het zoveel mogelijk uit de weg ruimen van die obstakels.

Een duurzame  intieme relatie biedt daartoe bijzondere mogelijkheden.

 

In de omgang met mensen tot wie we een zekere afstand hebben is het niet zo moeilijk een beetje vriendelijk te zijn, en te verhinderen dat onze wat minder prettige eigenschappen zich manifesteren en is er dus ook geen prikkel om daar iets aan te veranderen. Maar als twee partners ontzettend tot elkaar aangetrokken worden dan komen ze zo dicht bij elkaar dat allerlei obstakels voor liefde heel duidelijk aan het licht komen.

 

Mensen die besluiten hun leven te delen zullen zich er bewust van moeten zijn dat  onvermijdelijk, nu nog onzichtbare, obstakels  zullen opdoemen.  Ze zullen een manier moeten vinden daar mee om te gaan. En de beste manier is te proberen ze uit de weg te ruimen.

Het mooiste is als ze elkaar beloven dat ze zich niet zullen laten ontmoedigen door die obstakels. In tegendeel dat ze elkaar steeds zullen helpen alle obstakels die hun liefde in de weg staan op te ruimen, en ze zodoende te benutten om hun liefde te doen groeien.

En in die zin, als een vehikel om hindernissen voor liefde uit de weg te ruimen, is een duurzame relatie een prachtig vehikel  ter vervulling van het doel van het leven.

 

Voor de oorspronkelijke tekst: klik hier

 

Illustratie:

Jan Breughel de Jonge - De vermelding van de dieren in de ark van Noach

Klik hier voor een volledige afbeelding.

 Breng dit blog onder de aandacht van een vriend


reactie van Jordis --- 14-Jun-2016 23:11
----------------------------------------------------------------

Yes let‘s Tango! Inspierend je blog, vooral de omschrijving van de rolverdeling en het spel in de tango.


reactie van Harriet van Oordt --- 15-Jun-2016 14:23
----------------------------------------------------------------

Prachtig vehikel ja! Mooi verwoord Jeroen!


reactie van Nelleke --- 16-Jun-2016 12:51
----------------------------------------------------------------

in de dierenwereld heb je ook mannen en vrouwen. Ik denk niet dat die bezig zijn met obstakels in hun liefde. Je hebt bij mensen ook relaties van twee mannen of twee vrouwen, die wel met ‘ obstakels bezig zijn.


Geef een reactie

Naam *Email (als je een melding wil dat je bericht verstuurd is
of als je een reactie wil)Reactie


* verplicht veld